Kogo obejmują opłaty deszczowe?

Niewiele osób w Polsce wie o podatku deszczowym, który został wprowadzony w 2018 roku. Nazwa jest nieco myląca, ponieważ w rzeczywistości wiąże się z nadmiernym brukowaniem terenów, co może zakłócać sposób zatrzymywania opadów. Należy pamiętać, że w 2023 roku podatek deszczowy będzie pobierany za ostatnie pięć lat wraz z naliczonymi odsetkami. W niniejszym artykule zostanie wyjaśnione, kto jest zobowiązany do jego zapłaty.

Podatek deszczowy, zwany również opłatą za wodę burzową lub opłatą za spływ wód opadowych, jest opłatą pobieraną za zmniejszenie zdolności danego terenu do wchłaniania wody deszczowej i roztopowej w wyniku rozwoju lub obecności twardych powierzchni. Gdy obszar gruntu, który może przyjąć wodę, jest zbyt mały, może to prowadzić do suszy i powodzi z powodu tego, że spływająca woda nie ma gdzie się podziać. Dzieje się tak dlatego, że zmniejszenie naturalnego magazynowania wody prowadzi do obniżenia poziomu wód gruntowych.

Właściciele nieruchomości o powierzchni większej niż 3500 metrów kwadratowych, niepodłączonych do kanalizacji i zabetonowanych w ponad 70 procentach, muszą płacić podatek od deszczu. Jeśli któraś z tych kwalifikacji nie jest spełniona, wówczas podatek nie obowiązuje.