Składowisko śniegu w Płocku dla mieszkańców i firm w sezonie zimowym 2023/2024

Z przyjemnością informujemy, że w nadchodzącym sezonie zimowym 2023/2024, miejsce przeznaczone na składowanie śniegu w Płocku zostało wyznaczone. Lokalizację przewidzianą na ten cel można znaleźć pod adresem ulica Popłacińska 42.

Właścicielem terenu, na którym mieści się składowisko, jest gmina. Obszar ten obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 2703/1, 2704/3, 2705/5, 2706/5, 2707/5, 2708/5, 2737/1, 2738/1, 2739/1 oraz 2740/1.

Zdecydowanie podkreślić należy, że korzystanie ze składowiska jest możliwe dla szerokiego grona odbiorców. Zarówno mieszkańcy miasta Płocka, jak i firmy mające w nim swoją siedzibę lub działające na jego obszarze mogą bez przeszkód korzystać z tego miejsca do składowania śniegu.