Płocczanka obejmuje stanowisko sekretarza w Wojewódzkiej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych

W ostatni poniedziałek doszło do zmian w składzie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Marszałek regionu podjął decyzję o powołaniu nowych członków, a jednym z nich okazała się być płocczanka, która otrzymała tytuł sekretarza rady.

Dnia 22 stycznia nastąpiło oficjalne ustanowienie składu Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Ten ciało doradcze ma na celu przede wszystkim ocenę dokumentów strategicznych dla województwa oraz udzielanie porad dotyczących działań mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych.

Rada spełnia rolę organu o charakterze opiniodawczo-doradczym. Celem jej działania jest nie tylko ocenianie ważnych dla regionu dokumentów, ale również inspirowanie inicjatyw, które mają za zadanie integrację osób z niepełnosprawnościami.