Reakcja na zagrożenie powodziowe w powiecie płockim – wprowadzenie stanu pogotowia przeciwpowodziowego

W obliczu niepokojąco rosnącego poziomu wody w Wiśle, przekraczającego stan ostrzegawczy, Sylwester Ziemkiewicz, starosta płocki, podjął decyzję o wprowadzeniu stanu pogotowia przeciwpowodziowego. Na terenie powiatu płockiego, miasta i gminy: Wyszogród, Bodzanów i Gąbin, a także obszary gmin Mała Wieś, Słupno, Słubice i Nowy Duninów objęte są tym środkiem bezpieczeństwa – taką informację przekazało Starostwo Powiatowe w Płocku.

Zasady pogotowia przeciwpowodziowego zaczęły obowiązywać od godziny 7.30 we wtorek, 30 stycznia, a ich termin zakończenia pozostaje otwarty do odwołania. Służby odpowiedzialne za zwalczanie skutków powodzi w wymienionych gminach mają obowiązek monitorowania sytuacji na bieżąco oraz regularnie – co 24 godziny – raportowania do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego o podejmowanych działaniach oraz progresji sytuacji.

Dokładne pomiary poziomu wody w Wiśle, wykonane 30 stycznia o godzinie 10.00, wyglądają następująco: Wyszogród – 516 cm (16 cm powyżej stanu ostrzegawczego, trend wzrostowy), Kępa Polska – 461 cm (11 cm powyżej stanu ostrzegawczego, trend wzrostowy), Dobrzyków – 320 cm (10 cm poniżej stanu ostrzegawczego), Nowy Duninów – poniżej zakresu pomiarowego wodowskazu, Wykowo (gmina Słupno) – 426 cm (26 cm powyżej stanu ostrzegawczego).

31 stycznia, we wtorek, starosta płocki wraz z ekipą z Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego planują dokonać inspekcji wałów przeciwpowodziowych.