Aktywizacyjny projekt "Aktywna Szkoła" Ministerstwa Sportu i Turystyki rozpoczyna swoją działalność

„Aktywna Szkoła”, największa inicjatywa aktywacyjna, prowadzona przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, wchodzi teraz w etap realizacji. Jest to idealny moment dla samorządów i szkół do przygotowania wniosków, aby mogły dołączyć do tego programu.

Cele programu polegają na maksymalnym wykorzystaniu infrastruktury sportowej dostępnej w szkołach, zapewnieniu profesjonalnych trenerów podczas zajęć, angażowaniu lokalnych społeczności oraz przede wszystkim promowaniu aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Sławomir Nitras, Minister Sportu i Turystyki, podkreśla konieczność otwarcia obiektów sportowych poza godzinami lekcyjnymi oraz w dni wolne od zajęć szkolnych, zapewniając jednocześnie wsparcie finansowe na zakup sprzętu sportowego i wynagrodzenie dla instruktorów zajęć.

Program jest otwarty dla każdej publicznej szkoły w Polsce, która złoży odpowiedni wniosek. Więcej informacji na temat „Aktywnej Szkoły” .Rejestracja do programu rozpocznie się 2 kwietnia 2024 roku i potrwa do 12 kwietnia 2024 roku.

Według ankiety przeprowadzonej w 2023 roku przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, która objęła 5926 szkół w Polsce, prawie 90% z nich posiada infrastrukturę sportową, która nie była dotychczas w pełni wykorzystywana. Sławomir Nitras przekonuje, że poprzez program „Aktywna Szkoła” te bariery zostaną usunięte, infrastruktura będzie lepiej wykorzystana, a oferty zajęć skierowane są do różnych pokoleń.

Do końca 2024 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy na realizację projektu „Aktywna Szkoła” oraz zakup sprzętu sportowego aż 335 milionów złotych. Dodatkowo zaplanowano już większe fundusze na kolejne lata, które mają gwarantować długotrwałość rezultatów i lepsze wykorzystanie infrastruktury sportowej.

Jednym z kluczowych elementów programu jest zwiększenie godzin pracy trenerów oraz pokrycie ich pełnego wynagrodzenia ze środków Ministerstwa. Oczekuje się również znacznego wzrostu stawek wynagrodzeń za prowadzenie zajęć.

Program „Aktywna Szkoła” ma na celu wsparcie finansowe samorządów w promowaniu aktywności fizycznej, nie tylko wśród uczniów, ale także całych rodzin. Za zarządzanie projektem będzie odpowiedzialna Fundacja „Orły Sportu”.