Płockie instytucje edukacyjne łączą siły w ramach kampanii promocyjnej "Akademicki Płock"

Trzy renomowane płockie uczelnie wyższe, widząc rosnące trudności na rynku edukacyjnym, postanowiły połączyć swoje siły i zintensyfikować działania na rzecz przyciągnięcia większej liczby studentów. Wspólnie stworzyły kampanię o nazwie „Akademicki Płock”, do której dofinansowanie w kwocie 40 tysięcy złotych przyznało miasto, jak również stworzyło specjalną stronę internetową na potrzeby inicjatywy.

Kampania jest efektem kilkumiesięcznych prac, które zapoczątkowały: Akademia Mazowiecka, płocka filia Politechniki Warszawskiej oraz prywatna Szkoła Wyższa imienia Pawła Włodkowica. Jak podkreślił prezydent miasta Andrzej Nowakowski, uczelnie są aktywnymi partnerami na różnych płaszczyznach, wspierając się wzajemnie w rozwoju swojej bazy dydaktycznej.

W ramach wsparcia dla edukacji, miasto Płock oferuje stypendia dla najzdolniejszych kandydatów na studia, a także program grantów badawczych. Do tych inicjatyw dołącza teraz kampania „Akademicki Płock”, która ma za zadanie promować Płock jako miejsce przyjazne studentom i gwarantujące wysokiej jakości edukację.

Kampania obejmuje działania outdoorowe, takie jak billbordy i plakaty, które mają dotrzeć do potencjalnych studentów w promieniu 200 km od miasta. Obecnie w Płocku studiuje około 3-3,5 tys. osób, jednak zdaniem rektora Akademii Mazowieckiej, Macieja Słodkiego, liczba ta może wzrosnąć nawet do 10 tysięcy. Wskazał on również, że większa populacja studentów przyczyni się do ożywienia miasta i pobudzenia lokalnej gospodarki.

Miasto Płock znajduje się w niełatwej sytuacji geograficznej – w odległości 100 km znajdują się trzy duże ośrodki akademickie: Toruń, Łódź i Warszawa. Mimo to, płockie uczelnie nie zrażają się konkurencją i są gotowe podjąć rywalizację. Ważnym aspektem do poprawy jest baza noclegowa dla studentów – obecnie dostępność mieszkań jest ograniczona. Rektor Słodki jest jednak optymistą – wskazał, że zakończenie inwestycji Orlenu za kilka lat znacznie powiększy bazę noclegową.

Planowana kampania ma charakter długofalowy i stanowi ważny element strategii rozwoju edukacji na terenie Płocka.