Kolejna porażka przetargowa w mieście – remont parkingu przy Orlen Arenie nadal w zawieszeniu

Wobec bieżącego stanu parkingu dwupoziomowego usytuowanego obok Orlen Areny, który wymaga natychmiastowego remontu, urząd miasta podjął decyzję o ponowieniu procedury przetargowej. Niestety, podobnie jak za pierwszym razem, także tym razem nie udało się zrealizować tego zamierzenia ze względu na zbyt wysokie koszty zgłoszone przez potencjalnych wykonawców.

Parking ten jest w coraz gorszym stanie, co zmusza do ciągłych napraw, które nie przynoszą trwałego rozwiązania problemu. Dlatego władze miasta postanowiły ogłosić przetarg na gruntowny remont górnego poziomu parkingu. Zakres planowanych prac obejmował różnorodne zadania, począwszy od wymiany posadzki i dylatacji, poprzez renowację zewnętrznych schodów, aż po umocnienie głowic słupków i fundamentów latarni.

Zarówno przy pierwszej, jak i drugiej próbie przetargowej wpłynęła jedynie jedna oferta. Inicjalnie przedsiębiorstwo Piotr Zientara HYLTREX oszacowało koszt prac na kwotę 4,3 mln zł, natomiast urząd miasta zabezpieczył 3,75 mln zł na ten cel. Mimo ponowienia przetargu, kwota przeznaczona na remont pozostała niezmieniona.

Podczas drugiej próby przetargowej jedyną ofertę złożyła firma Freyssinet Polska Sp. z o.o., której kosztorys wynosił 4 449 160,13 zł brutto. Wobec tego, iż miasto nadal planowało przeznaczyć na ten cel 3,75 mln zł, przetarg został unieważniony.

Jak podał urząd miasta – „Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.