Są pieniądze na remont zabytków z regionu płockiego

Samorząd Mazowiecki przeznaczył  prawie 7 mln złotych na remont zabytków regionu. Region płocki dostał do wygospodarowania ponad 1 mln złotych. Za te pieniądze odnowionych zostanie 15 zabytków. 

Radni województwa mazowieckiego przekazali kwotę 7 mln złotych na remont zabytkowych budynków. W wyniku tego zostanie odnowionych ponad 90 obiektów. Aby odnowić budynek, właściciel takiego obiektu musi złożyć odpowiedni wniosek i spełnić z góry zarządzone kryteria. W tym roku zainteresowanie było ogromne i złożono 165 wniosków, których kwota opiewała na 22 mln złotych. Najwięcej wniosków złożyły parafie i samorządy.

Region płocki – co jest na liście zabytków do renowacji? 

Region płocki dostał na odnowę zabytków ponad 1 mln złotych. Wybrano 15 zabytków, które z tych funduszy zostaną odrestaurowane. Na liście antycznych budowli, które będą odnowione, znalazły się na przykład: 

  • Kościół Św. Klemensa w Kępie Polskiej (wykona się tu prace konserwatorskie)
  • Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie (wykona się konserwację i renowację polichromii sklepienia oraz ścian)
  • Budynek przy ul. Kościuszki 22 w Płocku (ogólna renowacja)

Kto może złożyć wniosek o renowację budynku?

Właściciel budowli wpisanej do rejestru zabytków, a także każdy, kto posiada taki budynek w trwałym zarządzie lub ma tytuł prawny do zabytku, ma prawo ubiegać się o dofinansowanie. Jeden wnioskodawca może dostać kwotę 200 000 złotych.  

Kiedy budynek staje się zabytkiem?

Ustawa nie określa dokładnego wieku takiego budynku. Zabytkiem staje się budynek, który przede wszystkim jest ważny dla architektury miasta lub ma znaczenie historyczne.