Nietypowe lekcje w płockiej szkole. Co się działo?

Wielokrotnie mówi się o tym, że w polskich szkołach dzieje się źle i brakuje odpowiednich zmian. Można to zrozumieć, ale dobrze też pamiętać o wyjątkach. Świetnym przykładem Płock.

Wsparcie Fundacji ORLEN!

Przede wszystkim trzeba podkreślić, że mowa o inicjatywie możliwej za sprawą grantu Fundacji ORLEN. Co więcej, chodzi o 30 uczniów w Szkole Podstawowej nr 8 w Płocku.

Grupa ta w wiosennym semestrze miała inne lekcje wychowania fizycznego. Szczegóły mogą zaskakiwać, ponieważ jednocześnie mieliśmy do czynienia z nauką podstaw programowania. Warto również zdawać sobie sprawę z tego, że takie podejście gwarantowało poprawę koncentracji czy rozwój kreatywności. Dobrze też wiedzieć, że projekt obejmował spotkania z psychodietetykiem.

Być może niektórzy zadają sobie pytanie, co będzie dalej? Odpowiedzi na nie nie znamy, ale można powiedzieć, że mamy do czynienia z czymś ważnym. Warto też pamiętać o tym, że możliwości są ważne, ale na koniec wszystko sprowadza się do uczniów – konieczne jest odpowiednie podejście.