Statystyka wykazuje, że spada zainteresowanie posiadaniem dzieci

CBOS przeprowadził w czerwcu 2022 roku badanie, w którym Polki z różnych przedziałów wiekowych zostały zapytane o swoje przemyślenia na temat macierzyństwa. Z danych wynika, że większość z nich nie była zainteresowana posiadaniem dzieci obecnie lub w najbliższej przyszłości, co wypada jeszcze bardziej fatalnie w porównaniu z wynikami ankiety przeprowadzonej pięć lat wcześniej.

Na pytanie o plany związane z poczęciem dziecka 32 procent uczestniczek badania w grupie wiekowej 18-45 lat odpowiedziało, że zamierza zostać rodzicami, przy czym 17 procent zamierza to zrobić w ciągu najbliższych 3-4 lat, a 15 procent w dalszej perspektywie. Odwrotnie było w przypadku 68 procent badanych kobiet, które nie miały takich planów ani w najbliższej, ani w dalszej przyszłości.

W porównaniu z sondażem przeprowadzonym przez CBOS w 2017 roku o 9 punktów zmniejszył się odsetek kobiet w wieku 18-45 lat, które mają plany posiadania dziecka (w 2017 roku takie plany w bliższej lub dalszej perspektywie miało 41 procent kobiet). O 8 punktów zmniejszyły się również dane dotyczące osób, które planowały poczęcie w perspektywie 3-4 lat (w 2017 roku takie plany miało 25 procent).