Wkrótce pojawi się całkowity zakaz telefonów w szkole

Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministerstwie Edukacji Narodowej zaproponowała wprowadzenie zakazu korzystania z telefonów komórkowych w godzinach lekcyjnych, a także w przerwach między zajęciami. 3 lutego RDiM ujawniła wyniki ankiety przeprowadzonej w ostatnich trzech miesiącach 2022 roku. Jak informują radni, w ankiecie wzięło udział 1 587 osób, a jedno z pytań zadanych uczniom dotyczyło korzystania z telefonów komórkowych w szkole.

Kwestia, czy uczniowie powinni mieć prawo do przynoszenia do szkoły swoich osobistych urządzeń elektronicznych, jest bardzo dyskutowana i niesie ze sobą wiele wątpliwości. Młodzi ludzie niechętnie oddzielają się od swoich telefonów komórkowych, które w wielu przypadkach zastępują rzeczywistą komunikację twarzą w twarz z towarzyszami. Pedagodzy ubolewają nad zakłócaniem spokoju i brakiem skupienia u uczniów, którzy podczas zajęć wielokrotnie zerkają na swoje telefony. Zauważają również, że o ile podczas lekcji uczniowie starają się nie zwracać uwagi na swoje telefony, o tyle podczas przerw są całkowicie zanurzeni w wirtualnym świecie. W związku z tym nie mają szans na rozwój kontaktów społecznych. Nie jest niczym niezwykłym, że dzieci, które znajdują się obok siebie, rozmawiają ze sobą za pomocą wiadomości tekstowych.