Czy nadchodzą od dawna planowane zmiany w kodeksie pracy?

W parlamencie przedstawiono projekt ustawy, która ma skrócić tydzień pracy z 40 do 35 godzin bez obniżenia wynagrodzenia. Przepisy nie nakazują żadnych zasad zarządzania godzinami, więc możliwe byłyby trzy 8-godzinne zmiany. Po ponad 50 latach szykuje się kolejna rewolucja dotycząca czasu pracy – wcześniej ludzie walczyli o każdą wolną sobotę, a teraz walczą o to, by każdy weekend składał się z trzech dni. Nie jest jeszcze pewne, czy ta zmiana może być wprowadzona szybko, czy stopniowo.

Możliwe jest zmniejszenie tygodniowego nakładu pracy o pięć godzin i istnieje kilka możliwości, aby to zrobić. Na przykład, można rozpocząć pracę o godzinę później i zakończyć godzinę wcześniej każdego dnia, lub wyeliminować potrzebę pracy w piątki, pozwalając na czterodniowy weekend. Jednak w zależności od potrzeb firmy, może to nie działać dla wszystkich; niektórzy mogą być w stanie mieć wolne piątki, podczas gdy inni mogą wziąć poniedziałki zamiast.