Nadużywanie antybiotyków w szpitalach

Nadmierne stosowanie antybiotyków staje się poważnym problemem, który nie tylko negatywnie wpływa na pacjentów, ale również sprawia, że są oni narażeni na infekcje wywołane przez mikroby, które uodporniły się na stosowane leki. Tego rodzaju praktyki medyczne są powszechne, nawet wśród osób, które nie są hospitalizowane, jednak pandemia COVID-19 jeszcze bardziej pogorszyła sytuację, prowadząc do niedoboru antybiotyków i wysokiej śmiertelności wśród osób, które były hospitalizowane. O alarmujących rozmiarach tego problemu mogą świadczyć wyniki badań przeprowadzonych w tej sprawie.

Nowy koronawirus (COVID-19) jest chorobą wirusową, podobną do grypy i innych infekcji układu oddechowego. Antybiotyki nie są skuteczne w leczeniu takich chorób, ponieważ działają tylko na bakterie. Mimo to antybiotyki są nadal dość często stosowane przez pacjentów szpitali. Ostatnie badanie w BMC Infectious Diseases maluje obraz zakresu tego zagadnienia.

Nie tylko podczas pandemii odnotowano niebezpieczeństwo nieodpowiedniego leczenia wirusowego zapalenia płuc prowadzącego do lekooporności. Dzieje się tak dlatego, że stosowanie antybiotyków w ilości większej niż konieczna może prowadzić do wykształcenia przez bakterie oporności na nie, co skutkuje powstawaniem szczepów, na które leki nie działają.