Dofinansowanie dla stu kolejnych projektów naukowych

Blisko 100 inicjatyw otrzymało wsparcie finansowe w ramach inauguracyjnej wersji programu „Perły Nauki” Ministerstwa Edukacji i Nauki. Program ten skierowany jest do wyróżniających się absolwentów studiów wstępnych oraz studentów, którzy ukończyli trzeci lub czwarty rok łączonego programu studiów magisterskich i prowadzą badania naukowe.

Aby zakwalifikować się do inicjatywy „Perły Nauki”, uczestnicy musieli złożyć projekt o maksymalnym budżecie 240 tys. zł w takich dziedzinach jak nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki inżynieryjne i techniczne, nauki medyczne i zdrowotne lub nauki rolnicze. W przypadku projektów z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, teologicznych lub o sztuce maksymalny budżet został określony na poziomie 200 tys. zł. Dodatkowo lider projektu w konkursie otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 3 tys. zł.

Wstępny nabór wniosków odbywał się od 4 stycznia do 18 lutego 2022 r. MEiN podał, że nowy program wyróżnia się od swojego poprzednika tym, że uwzględnia nie tylko badania naukowe, ale także przedsięwzięcia artystyczne.