Zmiana w świadczeniach finansowych dla osób niepełnosprawnych

Rzecznicy osób niepełnosprawnych, np. ich opiekunowie, zyskają możliwość podwyższenia świadczenia pielęgnacyjnego. Z kolei od 2024 roku wprowadzona zostanie nowa, trzystopniowa renta z tytułu niezdolności do pracy. Informacje te pochodzą od najwyższych urzędników Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, a także od demonstratorów składających się z osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje opiekunom, którzy przestają pracować zarobkowo, aby opiekować się niepełnosprawnym krewnym, czy to dzieckiem, czy osobą dorosłą. W najbliższym czasie ma to ulec przekształceniu.

W czwartek odbyło się spotkanie zorganizowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w którym wzięli udział najwyżsi urzędnicy resortu oraz grupa demonstrantów z ruchu OzN (Osób Niepełnosprawnych). Ich podstawowym postulatem jest, aby osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne miały możliwość podjęcia pracy. W wyniku tych modyfikacji prawo do zasiłku będą miały nie tylko osoby, które zrezygnują z intratnego zatrudnienia.

Najwyższy poziom będzie przeznaczony dla osób wymagających największej pomocy i będzie odpowiadał podwójnej wysokości renty socjalnej. Środkowy poziom będzie równy z rentą socjalną, a najniższy będzie stanowił 50 procent renty.