Samorządowe dofinansowania

W tegorocznej inicjatywie „Mazowsze dla wsi” wsparcie otrzyma 21 gmin na terenie subregionu płockiego. Zarząd Województwa Mazowieckiego dofinansuje 87 projektów, w tym m.in. budowę siłowni plenerowej w Gorzewie Kolonii (powiat gostyński), remont stawu w Białaszewie (powiat sierpecki) oraz zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Wilkanowo (powiat płocki).
Marszałek Adam Struzik podkreśla duże zainteresowanie, jakim program cieszy się wśród samorządów od momentu jego powstania. Stwierdza, że żyją one w trudnych czasach, a rosnąca inflacja i ceny dotykają wszystkich. W związku z tym dla wielu gmin inicjatywa ta jest często jedynym realnym rozwiązaniem dla realizacji projektów, na które brakuje środków w lokalnym budżecie.

Asystent wicemarszałka Wiesław Raboszuk podkreśla, że administracja regionalna jest zaangażowana we wspieranie rozwoju każdej społeczności, niezależnie od jej wielkości. Stwierdza, że pomaga mieszkańcom w realizacji ich pomysłów, a ostatecznym celem jest stworzenie przyjaznego środowiska, które mieszkańcy nie tylko lubią, ale do którego chętnie wracają.