Czy kierowcy doczekają się w końcu darmowych autostrad w Polsce?

Rząd Polski zaakceptował projekt ustawy dotyczący zniesienia opłat za korzystanie z autostrad zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) – poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas konferencji prasowej. Ustawa ma obowiązywać od lipca i obejmuje wszystkie pojazdy o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, czyli samochody osobowe i motocykle.

Projekt ustawy o zmianie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym i innych ustaw został opublikowany we wtorek w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu. Głównym celem projektu jest zaniechanie poboru opłat za przejazd autostradą na odcinkach zarządzanych przez GDDKiA, co jest wynikiem społecznych oczekiwań dotyczących bezpłatnego korzystania z autostrad zarządzanych przez państwo.

W ramach projektu przewiduje się usunięcie przepisów nakładających obowiązek uiszczania opłat za przejazd autostradą przez samochody osobowe i motocykle na odcinkach zarządzanych przez GDDKiA. Zmiany mają na celu umożliwienie bezpłatnego korzystania z autostrad płatnych zarządzanych przez organy państwowe