Czy wprowadzą tymczasowe prawo jazdy?

Rafał Grodzicki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie poinformował PAP, że zaktualizowane przepisy umożliwią osobom, które zdały egzamin na prawo jazdy, natychmiastowe rozpoczęcie jazdy i korzystanie ze swoich uprawnień. Grodzicki uważa, że jest to doskonałe rozwiązanie, na które z niecierpliwością czekali wszyscy kandydaci na kierowców. Wspomniał, że obecnie nowi kierowcy muszą czekać nawet miesiąc na rozpatrzenie wniosku o wydanie prawa jazdy i wydanie decyzji administracyjnej przez właściwego starostę.

Grodzicki stwierdził, że zmiana ta będzie znacznym ułatwieniem dla osób, które pomyślnie zdadzą egzamin na prawo jazdy. Uważa on, że większość z nich prawdopodobnie od razu rozpocznie jazdę, ponieważ są dobrze przygotowani i mogą zacząć zdobywać cenne doświadczenie na drodze.

Jeśli chodzi o to, czy kandydaci na kierowców pytali już o tę potencjalną zmianę, Grodzicki potwierdził, że tak. Niektórzy uważają nawet, że posiadanie dokumentu, jakim jest karta przebiegu egzaminu z wynikiem pozytywnym, daje im już uprawnienia do poruszania się po drogach publicznych. Podkreślił jednak, że obecnie tak nie jest, a nowe przepisy muszą zostać zatwierdzone i podpisane przez prezydenta, zanim zaczną obowiązywać.