Już wkrótce w ruchu drogowym mogą pojawić się zupełnie nowe przepisy

Po dodaniu poprawek, projekt ustawy o zniesieniu opłat na autostradach stanowych został odesłany do komisji. Dodatkowo wprowadzony zostanie zakaz mijania się ciężarówek na drogach ekspresowych. Kiedy możemy spodziewać się wejścia w życie tych zmian? Proponowana przez rząd nowelizacja ustawy o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym jest obecnie rozpatrywana.

Podczas posiedzenia komisji członkowie zaproponowali wiele poprawek legislacyjnych, a także poprawkę umożliwiającą wszczęcie działań egzekucyjnych po wejściu w życie proponowanej ustawy w przypadkach, gdy opłata za przejazd autostradą nie została uiszczona. Bez tej poprawki możliwe byłoby jedynie kontynuowanie postępowań rozpoczętych przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów.

Członkowie komisji poprosili o wyjaśnienie znaczenia pojęcia „prędkość znacznie niższa od dopuszczalnej”. W odpowiedzi Renata Rychter, Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury, stwierdziła, że ministerstwo uznaje za wystarczającą różnicę zaledwie 10 km/h pomiędzy wyprzedzanym a wyprzedzającym pojazdem ciężarowym.

Zakaz wyprzedzania: Jaki wymóg musi zostać spełniony?
Podczas gdy proponowana nowelizacja zakazuje ciężarówkom mijania się na drogach ekspresowych, zawiera ona klauzulę zezwalającą na taki ruch, jeśli wyprzedzany pojazd „porusza się z prędkością znacznie poniżej dozwolonej”.