Rozpoczęcie sesji dodatkowej maturalnej 2023: szczegóły i harmonogram

1 czerwca 2023 roku, punktualnie o godzinie 9:00, uczniowie przystąpili do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, inaugurując tym samym sesję dodatkową matur w 2023 roku. Tego terminu mogą użyć ci absolwenci, którzy nie mieli możliwości wystartować w majowej sesji głównej testów z powodu wyjątkowych przeszkód zdrowotnych lub losowych. Przedstawiamy najistotniejsze informacje oraz kalendarz egzaminacyjny dla tej grupy uczestników.

Warunkiem koniecznym, aby móc przystąpić do matury w sesji dodatkowej, jest udokumentowanie niemożności uczestniczenia w sesji głównej z przyczyn zdrowotnych bądź losowych. W celu uzyskania zgody na przystąpienie do egzaminu w specjalnym terminie, kandydaci muszą złożyć stosowny wniosek do dyrektora odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dopiero po uzyskaniu zgody mogą zarejestrować się na egzaminy w wyznaczonym terminie.

Grupa uczniów korzystających z możliwości zdawania matury w terminie dodatkowym obejmuje zarówno tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół branżowych II stopnia, jak również uczniów, którzy ukończyli edukację w poprzednich latach. Wszystkim uczestnikom sesji dodatkowej życzymy powodzenia i owocnej sesji egzaminacyjnej.