Finalizacja pierwszego etapu konstrukcji centrum radioterapii w Płocku

Pierwszy etap tworzenia nowego ośrodka radioterapii koło szpitala wojewódzkiego w Płocku został pomyślnie ukończony. Obiekt, teraz poddawany jest procesowi wyposażania niezbędnymi urządzeniami medycznymi, tak aby móc zacząć przyjmować pacjentów na początku nadchodzącego roku. Centrum onkologii, pierwsze tego typu w tej części Mazowsza, ma potencjał obsłużenia do 1,5 tysiąca pacjentów rocznie.

Prace budowlane związane z ośrodkiem radioterapii przy szpitalu wojewódzkim zostały już zakończone i rozpoczęto wyposażanie obiektu. Łukasz Latarski, zastępca dyrektora ds. eksploatacyjno-technicznych Szpitala Wojewódzkiego w Płocku, informuje, że montaż akceleratorów jest już w trakcie, co stanowi kolejny etap procesu. Celem jest pełne wyposażenie obiektu do końca roku pod kątem diagnostyki obrazowej.

W środku szpitala wojewódzkiego znajduje się centrum onkologii, które zostanie wyposażone w najnowsze urządzenia nie tylko do radioterapii, ale także do diagnostyki radiologicznej i radioterapeutycznej. Większość sprzętu została już zamówiona lub są ogłoszone przetargi na ich zakup. Krzysztof Gogolewski, naczelny lekarz Szpitala Wojewódzkiego w Płocku, podkreśla rosnące znaczenie radioterapii jako kluczowego elementu leczenia.

Koszt budowy i wyposażenia centrum onkologii wyniesie około 130 milionów złotych. Początek przyjmowania pacjentów do leczenia planowany jest na początku przyszłego roku.