Pomoc dla zdolnej młodzieży z Płocka – stypendia Fundacji Orlen

Do końca września 2021 roku młodzi ludzie z Płocka i okolicznych powiatów mają możliwość aplikowania o wsparcie finansowe, w ramach nowej edycji programu stypendialnego „Mam pasję powyżej średniej”. Program ten został zaprojektowany i jest realizowany przez Fundację Orlen, która postanowiła w bieżącym roku zwiększyć alokację środków na ten cel, co umożliwi podniesienie wysokości przyznawanych stypendiów.

Rosnące ambicje Fundacji Orlen widoczne są w kwotach stypendiów. Uczniowie szkoły podstawowej mogą liczyć na 250 zł miesięcznie, natomiast ci uczący się w placówkach o wyższym stopniu nauczania otrzymają stypendium w wysokości 350 zł miesięcznie. To zauważalny wzrost w porównaniu do lat ubiegłych.

„Mam pasję powyżej średniej” skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz do młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych z Płocka i powiatu płockiego. Program stypendialny podzielony jest na dwie główne kategorie: naukową i sportową. W przypadku stypendium naukowego wymóg odnośnie średniej ocen to minimum 4,75 dla szkoły podstawowej i co najmniej 4,5 dla szkoły ponadpodstawowej. Natomiast studenci ubiegający się o stypendium sportowe muszą mieć średnią ocen na poziomie co najmniej 4,0.

Jednak program nie opiera się wyłącznie na osiągnięciach akademickich czy sportowych. Również aktywność społeczna ma znaczenie, jak na przykład pracę wolontariacką, zaangażowanie w prace organizacji pozarządowych czy inicjatywy lokalnej społeczności. Jak zaznaczyła prezeska Fundacji Orlen, Katarzyna Różycka, misją tej inicjatywy jest wspieranie młodzieży płockiej w rozwijaniu ich talentów i spełnianiu ambitnych marzeń.

Aby stać się beneficjentem stypendium „Mam pasję powyżej średniej”, należy złożyć wniosek drogą elektroniczną. Szczegóły dotyczące procedury aplikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Orlen. Decydujące znaczenie ma termin – wnioski można składać tylko do 30 września tego roku.