Narodowe Czytanie w Płocku: dwunasta edycja z Elizą Orzeszkową

W dniu 9 września rozpocznie się dwunasta edycja Narodowego Czytania w Książnicy Płockiej, trwając od godziny 14:00 do około 17:30. Miejsce spotkania to przepiękny ogród biblioteczny, jednak w razie niepogody, czytanie przeniesie się do Mediateki eMka.

Organizatorem tego kulturalnego wydarzenia jest Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego, znana z pasji do promocji czytelnictwa wśród mieszkańców miasta. Tegoroczne wspólne czytanie zostanie poświęcone powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Do udziału zaprosiły się różnorodne grupy społeczne – od przedstawicieli szkół i władz miasta, przez środowiska kultury i mediów, policję i straż miejską, aż po organizacje pozarządowe, aktorów i seniorów. Zgłoszenia są też otwarte dla osób prywatnych. Wydarzenie oficjalnie otworzą Zastępca Dyrektora Książnicy Płockiej oraz Prezydent Miasta Płocka.

Wydarzenie odbędzie się na tle dekoracji scenicznych inspirowanych dziedzictwem kulturowym utworu Orzeszkowej, nawiązujących również do hasła Europejskich Dni Dziedzictwa „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń”. Uczestnicy będą mogli zagłębić się nie tylko w język powieści i jej postacie, ale także w kontekst historyczny i opisy miejsc akcji utworu. Ogród Książnicy zostanie przekształcony tak, aby przypominał zarówno dwór szlachecki, jak i wiejską chatę, czy krajobraz nadniemeński.

Pracownicy biblioteki zadbają także o wystawę prezentującą różne edycje powieści Orzeszkowej. Na miejscu będzie można otrzymać pamiątkowy stempel Narodowego Czytania, a uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający ich udział w wydarzeniu.

Na koniec warto dodać, że pojawi się możliwość skontaktowania się z delegacją Książnicy Płockiej przebywającą w tym czasie na wyjeździe studyjnym Erasmus w Helsinkach. Tam również odbędzie się czytanie fragmentów powieści. Relacje z tego wydarzenia będą dostępne na stronie FB Książnicy Płockiej.