Innowacyjna edukacja. Profil jazdy konnej w Szkole Podstawowej w Święcieńcu

Krok ku nowoczesnym metodom nauczania został uczyniony w Szkole Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu, gdzie utworzono klasę pierwszą o specjalistycznym profilu jazdy konnej. To inicjatywa, która stanowi znaczący przełom w tradycyjnym podejściu do edukacji.

Od najbliższego tygodnia młodzi uczniowie klasy pierwszej tej szkoły zainaugurują swoją edukacyjną drogę nie tylko poprzez typowy program nauczania, ale także poprzez lekcje jazdy konnej. Jest to kontynuacja innowacyjnej strategii pedagogicznej, którą szkoła wprowadziła już rok temu.

Według Marcina Zawadki, Wójta Gminy Słupno, interakcja z końmi ma pozytywne efekty dla rozwoju dzieci. Badania dowodzą, że pomaga ona dzieciom przezwyciężyć strachy, nawiązywać relacje i wyrażać emocje – elementy niezbędne w początkowym etapie edukacyjnym i nie tylko – podkreśla Marcin Zawadka.

Wójt dodaje, że jest to unikalny projekt w skali kraju. Ta klasa pierwsza jest jedyną w Polsce, w szkole publicznej, która oferuje profil jazdy konnej. Lekcje realizowane będą w stajni Victoria w Łagiewnikach.