Alarm sanitarny: skażenie enterokokami w sieci wodociągowej gminy Bielsk

Zanieczyszczenie bakteriami enterokoków stwierdzono w systemie zaopatrzenia w wodę w Gminie Bielsk, położonej na terenie powiatu płockiego. Źródłem infekcji okazała się stacja uzdatniania wody zlokalizowana we wsi Józinek. Niemal tysiąc mieszkańców – konkretnie z miejscowości Tchórz, Goślice, Jaroszewo, Ciachcin i Smolino – musi obecnie radzić sobie bez dostępu do wody bieżącej.

Woda pochodząca z tej sieci jest niebezpieczna dla zdrowia, pomimo przegotowania nie nadaje się do spożycia. Wójt Gminy Bielsk, Józef Rozkosz, zapewnia jednak, że sytuacją zajmuje się odpowiedni personel: „Podjęliśmy już działania celem oczyszczenia sieci wodociągowej. Już od wczesnych godzin rannych poszukujemy sposobu na zneutralizowanie źródła skażenia. Właśnie opróżniliśmy zbiorniki w Józinku – zostaną one gruntownie oczyszczone, a następnie poddane procesowi dezynfekcji. Następnie zbiorniki zostaną ponownie napełnione wodą, po upływie 24 godzin woda zostanie spuszczona, a my pobierzemy próbki do dalszej analizy”, wyjaśnia wójt Rozkosz.

Planowo, pierwsze wyniki badań jakości wody powinniśmy poznać już jutro, z kolei dodatkowe dane mają trafić do nas w sobotę. Do momentu całkowitego usunięcia bakterii z sieci, gmina zapewni mieszkańcom dostawy wody za pomocą beczkowozów. „Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej uruchomić beczkowozy i zapewnić dostawy wody dla wszystkich potrzebujących. Przypomnę, że na terenach dotkniętych problemem znajdują się m.in. dom pomocy społecznej oraz zakład opiekuńczy w Tchorzu”, dodaje wójt Rozkosz.

Dzisiaj już wykonywane były badania próbek wody, a jutro spodziewamy się otrzymać ich wyniki. W sobotę powinniśmy mieć pełniejszy obraz sytuacji na podstawie kolejnych analiz.