Mazowieckie samorządy otrzymają niemal 3 miliardy złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład

Deklarowane wsparcie finansowe w kwocie ponad 2 miliardów 892 tysięcy złotych zostanie przyznane lokalnym władzom województwa mazowieckiego. Jest to część ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Informacje o rezultatach naboru ujawniono w sobotę, potwierdzając, że powyższe fundusze umożliwią realizację ponad 600 inwestycji na Mazowszu.

Wszystkie szczegóły dotyczące ósmego naboru zostały udostępnione do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacje tam zawarte pokazują, że wyznaczona kwota ponad 2 miliardów 892 tysięcy złotych będzie przeznaczona na teren województwa mazowieckiego. Dzięki temu możliwe będzie sfinansowanie ponad 600 projektów, które obejmują budowę i modernizację dróg, kanalizacji oraz infrastruktury turystycznej, sportowej i komunalnej.

Tylko jednostki samorządu terytorialnego i ich związki mieli możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe. Aplikacje mogły być składane w 36 kategoriach inwestycyjnych. Każdy samorząd miał prawo złożyć maksymalnie trzy podania, a każde z nich musiało dotyczyć różnej kwoty dofinansowania: nie przekraczającej 2 milionów złotych, nie więcej niż 8 milionów złotych oraz nie więcej niż 30 milionów złotych. Dofinansowanie może stanowić nawet 95% wartości całkowitej inwestycji.

Program Inwestycji Strategicznych jest rządowym projektem mającym na celu wsparcie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Został uruchomiony w roku 2021 jako narzędzie stymulujące publiczne inwestycje oraz gospodarkę, które zostały dotknięte ekonomicznymi skutkami pandemii Covid-19.