Ekspansja Orlenu i rozbudowa płockiego zakładu oparta na nowym systemie zasilania

Z myślą o planowanym rozbudowaniu swojego zakładu w Płocku, koncern Orlen zdecydował się na inwestycje w infrastrukturę energetyczną. W ramach tych działań, powstał Główny Punkt Zasilania (GPZ-3), który ma za zadanie zapewnić niezawodność dostaw prądu do instalacji produkcyjnych oraz dystrybucję energii elektrycznej niezbędnej do rozbudowy samego zakładu. Inwestycja ta stanowi część większego Programu Rozwoju Petrochemii.

Orlen zamierza przeznaczyć na nakłady inwestycyjne aż 36 miliardów złotych, z czego znaczna część będzie alokowana na rozwój płockiego zakładu. Prace nad budową GPZ-3 prowadziło konsorcjum firm pod przewodnictwem spółki Energa Invest. Na potrzeby tej inwestycji wytyczono 15 kilometrów nowych tras kablowych o napięciu 110kV.

Podczas realizacji projektu w Zakładzie Elektrociepłowni w Płocku powstała 24-polowa rozdzielnia GPZ-3 o napięciu 110 kV, pozostawiając jednocześnie rezerwę na kolejne cztery pola. Rozdzielnia ta mieści się w pomieszczeniu o powierzchni 50×20 metrów. Dodatkowo, zainstalowano rozdzielnie, która obejmuje 28 pól z rezerwą na kolejne dwa. Ta część inwestycji znajduje się w pomieszczeniu o powierzchni 20×10 metrów.

W ramach rozbudowy systemu energetycznego, zbudowano układ dystrybucji energii elektrycznej, który łączy blok gazowo-parowy z nowym GPZ-3. Układ ten składa się między innymi z dwóch transformatorów z przesuwnikami fazowymi, każdy o mocy 75 MVA. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne zbilansowanie dostaw energii elektrycznej dla nowych instalacji realizowanych w ramach Programu Rozwoju Petrochemii. Połączenia między rozdzielnią 110 kV a 30 kV są realizowane za pomocą linii kablowych 110kV oraz czterech transformatorów o mocy 75 MVA 110/30 kV.

Podsumowując, inwestycja ta obejmowała budowę ponad 5 km szynoprzewodów o napięciu 30 kV oraz około 0,6 km o napięciu 20 kV. W sumie, całkowita długość nowych tras kablowych o napięciu 110kV wyniosła około 15 km.