Samorząd Mazowsza zainwestował 290 mln zł w rozwój regionu płockiego

Samorząd województwa mazowieckiego koncentruje się na inicjatywach związanych z rozwojem regionu. W trakcie ostatniego podsumowania, potwierdzono zrealizowanie ponad 500 projektów inwestycyjnych na terenie powiatu płockiego. Te inwestycje były możliwe dzięki wsparciu finansowemu od samorządu Mazowsza, co podkreślał marszałek Adam Struzik podczas konferencji.

W sumie, na projekty w regionie płockim przeznaczono ponad 290 milionów złotych. Dzięki temu wsparciu udało się przeprowadzić 522 różnorodne inwestycje. Powstały nowe drogi, boiska sportowe, przedszkola, a także doszło do rozbudowy szkół i inwestycji związanych z ochroną zdrowia.

Podczas spotkania z mediami, marszałek Struzik podkreślił rolę wsparcia finansowego ze strony samorządu województwa. Mówił, że bez tej pomocy wiele z tych inwestycji nie miałoby szans na realizację. Marszałek dodał również, że już uruchomione zostały nabory do programów wsparcia, które będą realizowane w przyszłym roku.

Adam Struzik jest przekonany, że wcześniejsze uruchomienie naborów pozwoli samorządom na lepsze zaplanowanie przyszłorocznych budżetów i inwestycji. W 2023 roku, samorząd województwa przeznaczył ponad 110 milionów złotych na rozbudowę płockiej radioterapii i oddziałów szpitalnych. Samo wzniesienie ośrodka pochłonęło około 91 milionów złotych z budżetu Mazowsza. Dodatkowo, ponad 9 milionów złotych sejmik przeznaczył na rozbudowę i modernizację oddziału zakaźnego w placówce na Winiarach.

Zainwestowano także ponad 6,3 miliona złotych w szpital w Gostyninie. Środki te pozwoliły na termomodernizację budynków, zakup nowego wyposażenia, a nawet remont studni głębinowej. Wsparcie finansowe otrzymała również Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, na którą przeznaczono 1,2 miliona złotych m.in. na zakup ambulansu.

Kultura również skorzystała z pomocy finansowej Mazowsza. Dotacje trafiły do Teatru Dramatycznego w Płocku, Muzeum Mazowieckiego w Płocku i Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Samorząd przekazał 4,4 miliona złotych na ekspozycję reliktów XVIII-wiecznego dworku znajdującego się na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach.

Największe środki przeznaczono zaś na realizację programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. W jego ramach przekazano ponad 45 milionów złotych na realizację 19 projektów w okolicach Płocka, m.in. przebudowę stadionu w Gąbinie, rozbudowę szkoły w Liszynie, modernizację oświetlenia w Sierpcu czy przebudowę oczyszczalni ścieków w Gostyninie.

Marszałek Adam Struzik wyjaśniał, że ciągle zwiększane są środki przeznaczane na dofinansowania – w tym roku było to 885 milionów złotych, a plany na przyszły rok to już ponad 900 milionów złotych.

Właśnie ruszyło wiele programów skupiających się na ochronie klimatu i czystości powietrza, jak również na ratowaniu mazowieckich zabytków. Ponadto, przekazano ponad 3 miliony złotych na przebudowę obiektów sportowych w regionie płockim, a ze wsparcia skorzystało 160 kół gospodyń wiejskich i organizacji. Ponadto, w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” przekazano ponad 2,4 miliony złotych.