Południowe i północne regiony Mazowsza zmierzają się z wykluczeniem transportowym

Transport w południowej części Mazowsza, ze szczególnym uwzględnieniem okolic Radomia, jest uznany za niedostateczny, zgodnie z najnowszym raportem Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe. Prezes stowarzyszenia, Iwona Budych, wskazuje także na niekorzystną sytuację w powiatach ostrowskim, ostrołęckim i płockim.

Wnioski z raportu Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe są nieubłagalne – zarówno południowe, jak i północne obszary województwa mazowieckiego napotykają na trudności wynikające z wykluczenia transportowego. Problematyczna sytuacja dotyka nawet tych miejscowości, które znajdują się w bliskości nowoczesnych infrastruktur transportowych, takich jak lotniska. Przykładowo, po 31 października 2022 roku mieszkańcy Radomia będą musieli radzić sobie bez PKS, pomimo otwarcia dużego lotniska. Nie mają oni odpowiednich środków transportu do przemieszczania się do miasta.

Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana w okresie wakacyjnym. Ponad połowa usług publicznego transportu jest zawieszana podczas wakacji szkolnych i ferii zimowych. Najbardziej dotknięte tym wykluczeniem są grupy seniorów oraz potencjalnych studentów, którzy chcieliby dojeżdżać na studia.

Najlepsze warunki transportowe na Mazowszu są zaobserwowane w aglomeracji warszawskiej oraz powiecie siedleckim. Pełne wyniki badania zostaną przedstawione pod koniec bieżącego roku.