Start znaczącej przebudowy ulicy Lasockiego w Płocku z funduszy budżetu obywatelskiego

W Płocku, miasto przywitało początek jednego z najambitniejszych przedsięwzięć nawigowanych przez budżet obywatelski – przystąpiło do gruntownej modernizacji ulicy Lasockiego. Ta wielka inicjatywa cieszy się silnym poparciem społecznym, zdobywając głosy 1,5 tysiąca miejscowych mieszkańców.

Całościowy koszt tej kluczowej inwestycji, jak zapewnia przedstawiciel ratusza Hubert Woźniak, wynosi nieco ponad milion i pół złotych. Inwestycja ta nie tylko odmieni oblicze ulicy Lasockiego, ale także poprawi komfort życia mieszkańców.

Głównym punktem tej przebudowy jest instalacja nowej nawierzchni drogowej i chodników. Nie mniej ważne są prace związane z wodociągami, które wcześniej zakończyły remont kanalizacji deszczowej na terenie ulicy. Teraz przyszedł czas na koncentrację na czysto drogowych elementach inicjatywy.

Aktywność mieszkańców Płocka, którzy w ubiegłorocznym głosowaniu budżetu obywatelskiego opowiedzieli się za tym projektem, była decydująca dla rozpoczęcia prac. Remont ulicy Lasockiego ma trwać do końca bieżącego roku, co oznacza, że mieszkańcy mogą oczekiwać widocznych zmian na lepsze w najbliższym otoczeniu.