Radna z Płocka inicjuje utworzenie ośrodka dziennego pobytu dla seniorów

Na wniosek obywateli, radna z Płocka, Anna Derlukiewicz, zgłasza pomysł na stworzenie nowego miejsca – placówki dziennego pobytu dedykowanej dla osób starszych. Zwraca uwagę na konkretny budynek, który mógłby służyć jako potencjalna lokalizacja dla takiej instytucji. Podkreśla, że osiedla te zamieszkuje duża liczba seniorów, wielu z nich jest samotnych.

Idea zaistnienia takiego miejsca narodziła się w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców osiedla Łukasiewicza. Anna Derlukiewicz, poprzez swoją interpelację, podkreśla jak ważne byłoby dla seniorów istnienie takiej placówki.

W swoim wniosku radna wskazuje na Szkołę Podstawową nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego jako idealną lokalizację na placówkę. Uważa, że część tej szkoły mogłaby zostać przekształcona w ośrodek skierowany do starszych mieszkańców z okolicznych osiedli Miodowa, Tysiąclecia czy Łukasiewicza.

– Placówka ta miałaby służyć osobom, które są lub czują się samotne, wyobcowane. Spędzanie czasu w takim miejscu i rozmowy z terapeutami pomagałyby im znaleźć sens życia i podjąć nowe wyzwania – argumentuje Derlukiewicz.

Radna z Płocka podkreśla, że przeprowadziła wiele rozmów z osobami w wieku 60+, które z chęcią skorzystałyby z takiego ośrodka.