Walka z agresywnymi kierowcami – działania policyjnej grupy SPEED na terenie Płocka w 2023 roku

Działania policyjnej grupy SPEED, złożonej z doświadczonych funkcjonariuszy ruchu drogowego, są skoncentrowane na zwalczaniu agresywnych zachowań na drogach. Główne miejsca, do których są skierowywani funkcjonariusze tej specjalistycznej jednostki, to te, które często są miejscem poważnych zdarzeń drogowych i łamania przepisów ruchu drogowego. W ciągu 2023 roku na terenie Płocka oraz powiatu płockiego przeprowadzono kontrolę ponad 3,5 tysiąca pojazdów, co zaowocowało wykryciem niemal 3 800 wykroczeń. Z tych wykroczeń, aż 3 333 to przypadki przekroczenia dopuszczalnej prędkości.

W omawianym roku 2023, funkcjonariusze służby drogowej z Płocka, będący członkami Mazowieckiej Grupy SPEED, przeprowadzili kontrole blisko 3,5 tysiąca pojazdów na terenie miasta i powiatu płockiego. Spośród prawie 3 800 wykroczeń ujawnionych podczas tych kontroli, niemal 88% to przypadki przekroczenia limitu prędkości. Funkcjonariusze nałożyli w sumie ponad 3 tysiące mandatów karnych, a w 64 przypadkach wystosowano wnioski do sądu o ukaranie. Policjanci zatrzymali także 29 praw jazdy, w tym 17 za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. Dodatkowo, zatrzymano 64 dowody rejestracyjne pojazdów.

Chcielibyśmy przypomnieć, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn powstawania zdarzeń drogowych, często tych o najbardziej tragicznych konsekwencjach. Bezpieczeństwo na drodze zależy od każdego z nas. Dlatego też apelujemy do wszystkich użytkowników drogi o zachowanie ostrożności, bezpieczne poruszanie się oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego!