Kultura na Mazowszu dostępna za symboliczną złotówkę – kontynuacja "Programu N" w 2024 roku

Władze województwa mazowieckiego podjęły decyzję o przedłużeniu „Programu N” do 2024 roku, mając na celu zapewnienie łatwego dostępu do różnych form kultury. W ramach tego programu bilet wstępu do muzeum lub teatru będzie kosztować jedynie złotówkę. Ale kto będzie mógł skorzystać z tego atrakcyjnego programu?

Samorząd mazowiecki zarezerwował fundusze w wysokości 3 mln złotych na ten cel w budżecie na rok 2024. Dzięki temu inicjatywie, osoby niepełnosprawne mieszkające na Mazowszu będą miały możliwość zwiedzania 28 lokalnych instytucji kulturalnych za symboliczną opłatę wynoszącą jedną złotówkę.

Motywacją stojącą za tym programem jest chęć zwiększenia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami do miejsc takich jak muzea czy teatry, co ma na celu promować ich aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Jak przypomina Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, program ten został wprowadzony po sukcesie programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu”, który był skierowany do różnych grup społecznych. Tylko w pierwszych miesiącach funkcjonowania „Programu N”, korzystało z niego ponad tysiąc osób.

Program ten obejmuje wszystkie jednostki kulturalne podlegające pod władzę samorządu województwa mazowieckiego, a więc aż 28 instytucji, w tym między innymi Teatr Dramatyczny w Płocku, Muzeum Mazowieckie w Płocku oraz skanseny w Sierpcu i Wiączeminie Polskim.

Jak wyjaśnia Mariusz Budziszewski, zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, program jest otwarty dla każdej osoby niepełnosprawnej z ważną legitymacją oraz jej opiekuna. Do tej pory skorzystało z niego ponad 1200 osób, w tym ponad 800 osób niepełnosprawnych oraz 400 opiekunów.

Zgodnie z danymi i analizami, program ten spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i entuzjazmem, co jest powodem dla którego zarząd województwa postanowił go kontynuować, przeznaczając na ten cel kolejne 3 mln złotych. Osoba niepełnosprawna chcąca skorzystać z programu musi okazać ważną legitymację niepełnosprawności, także wtedy, gdy zakup biletu odbywa się online. Legitymacja jest sprawdzana przez pracownika instytucji kulturalnej, której oferta jest dla niej interesująca.