Modernizacja ul. Sienkiewicza w Płocku: potencjalne dodanie trzeciego pasa ruchu

Na części ul. Sienkiewicza w Płocku rozważane jest wprowadzenie trzeciego pasa ruchu. Rozwaga ta nie obejmuje całkowitej przebudowy tej drogi, ale skupia się na rozszerzeniu jezdni o jeden pas w okolicach skrzyżowania z ul. Bielską. Miejska radna, Daria Domosławska, zgłosiła ten pomysł, który jest dziełem płocczanina Grzegorza Sebastianowicza.

Propozycja modernizacji bierze pod uwagę obserwowane działania kierowców podróżujących tą trasą, zwłaszcza tych zbliżających się do skrzyżowania z ul. Bielską. Skrzyżowanie to jest sterowane przez sygnalizację świetlną i często obserwuje się tam powstawanie trzeciego rzędu samochodów planujących kontynuować jazdę prosto.

Obecnie ul. Sienkiewicza w Płocku ma dwa pasy ruchu w jednym kierunku, przy czym jeden służy do skrętu w lewo i jazdy prosto, a drugi – do skrętu w prawo i jazdy prosto. Reguluje to dodatkowy znak F-10 umieszczony po obu stronach jezdni około 60 metrów przed skrzyżowaniem. Na skrzyżowaniu zauważa się, że kierowcy jadący na wprost często nieprawidłowo się poruszają, przekraczając linię przerywaną i tworząc trzeci rząd samochodów. Niektóre z nich omijają lub wyprzedzają pojazdy chcące skręcić w ul. Bielską – jak podkreśla radna Domosławska.

Komplikuje to sytuację na drodze, zwłaszcza że samochody skręcające muszą znacznie zwolnić, aby wykonać manewry zmiany kierunku. Dodatkowo prawy pas jest często blokowany przez pieszych przechodzących przez przejście dla pieszych na ul. Bielskiej. Powoduje to powstawanie dwóch rzędów aut poruszających się ze znacznie obniżoną prędkością wzdłuż ul. Sienkiewicza.

Na ul. Sienkiewicz jest na tyle szeroka, że umożliwia utworzenie dodatkowego pasa do jazdy prosto, co jest już często wykorzystywane przez kierowców kontynuujących jazdę wzdłuż namalowanych linii przerywanych. Sytuacja ta występuje nawet wtedy, gdy na prawym pasie znajduje się autobus skręcający w prawo, co sprawia, że zajmuje on więcej miejsca niż samochód osobowy – jak czytamy w interpelacji radnej Domosławskiej. W rezultacie dochodzi do niebezpiecznych sytuacji na drodze.

Ul. Sienkiewicza zaczyna się poszerzać o około 110 metrów przed skrzyżowaniem z ul. Bielską, z około 6,5 metra do 8-8,5 metra, tworząc miejsce na przystanek autobusowy. To poszerzenie utrzymuje się na długości 90 metrów przed skrzyżowaniem i jest kontynuowane dalej za skrzyżowaniem dwoma pasami ruchu, a potem ponownie zwęża się do 6 metrów, aż w końcu zostaje zredukowane do jednego pasa ruchu 170 metrów za skrzyżowaniem. Przystanek Komunikacji Miejskiej obsługuje codziennie 12 linii, co w dni robocze przekłada się na ponad 300 postojów autobusów. Powoduje to spowolnienie ruchu i konieczność omijania autobusów przez kierowców, co często wiąże się z przekraczaniem przerywanej linii oddzielającej pasy ruchu.