Zjawisko powstawania coraz większej ilości dziur na drogach Płocka przysparza kłopotów.

Artur Jaroszewski, radny z Płocka, postanowił zająć się tym pilnym problemem. W tym celu sporządził interpelację do miejscowego ratusza, dotyczącą przeglądu stanu nawierzchni drogowe w mieście.

W treści interpelacji porusza m.in. kwestię szybko powiększających się dziur w asfalcie oraz konieczność natychmiastowego podejścia do tematu przez służby odpowiedzialne za utrzymanie dróg. Wzywa do częstszego monitoringu stanu nawierzchni, zwłaszcza w okresie poprzedzającym wiosnę.