Orlen przekazuje ponad 66 mln złotych na remont dróg w Płocku po wielomiesięcznych rozmowach

Starostwo Powiatowe w Płocku z radością wiadomo przekazać, iż otrzymało od Orlenu zapowiedź wsparcia finansowego wynoszącego ponad 66 milionów złotych. Zebrane fundusze mają zostać przeznaczone na gruntowną modernizację kilku dróg powiatowych, które podlegają zarządowi starostwa płockiego. Ta optymistyczna wiadomość jest owocem długotrwałych starań ze strony Starosty Płockiego, Sylwestra Ziemkiewicza oraz Przewodniczącego Rady Powiatu, Lecha Dąbrowskiego, którzy przez wiele miesięcy zabiegali o uzyskanie tych funduszy.

Zdewastowany stan dróg powiatowych wymagał natychmiastowych działań ze strony władz lokalnych. Użytkowane przez ciężarówki i sprzęt dojeżdżający do miejsca budowy kompleksu Olefiny III – inwestycji prowadzonej przez koncern Orlen – drogi były w opłakanym stanie. Wcześniej, w styczniu poprzedniego roku, starostwo płockie podpisało z koncernem list intencyjny dotyczący tej sprawy. Do kwietnia 2023 roku, starostwo dostarczyło Orlenowi kosztorysy i omówiło zakres planowanych inwestycji. W lipcu 2023 roku miało nastąpić podpisanie umowy dotyczącej przekazania funduszy.

Pomimo zaawansowanych rozmów i podpisanego listu intencyjnego, proces ten utknął w martwym punkcie – jak podkreślał Przewodniczący Rady Powiatu w styczniu 2024 roku. Lech Dąbrowski zauważył również, że koncern Orlen wyraził zgodę na plany starostwa, proponując podpisanie porozumienia w lipcu ubiegłego roku. Jednak upływał czas, a sytuacja nie ulegała zmianie. Większość uwagi skupiono na kampanii wyborczej do parlamentu, a mieszkańcy i samorządowcy narzekali na niszczące się drogi.

Wielka wiadomość przyszła w trakcie kampanii wyborczej do samorządu – koncern Orlen ogłosił, że Starostwo Powiatowe otrzyma od nich darowiznę na przebudowę kilku dróg powiatowych o wartości ponad 66 milionów złotych. Warto zaznaczyć, że intensywne korzystanie z dróg powiatowych wynikało z rozpoczęcia budowy kompleksu Olefin III w 2021 roku. Ta gigantyczna inwestycja wiązała się z dostarczaniem ogromnych ilości materiałów na plac budowy, co dodatkowo obciążało eksploatowane drogi powiatowe.

W lutym 2024 roku po miesiącach oczekiwania na decyzję o dofinansowaniu remontu dróg, mieszkańcy i samorządowcy otrzymali pozytywne wieści. Starosta Płocki, Sylwester Ziemkiewicz, wyraził swoje zadowolenie, dziękując wszystkim zaangażowanym stronom za pomoc w realizacji tych ważnych inwestycji.