Zapewnione wsparcie finansowe w wysokości ponad 900 tysięcy złotych dla miasta Płocka

Udało nam się zdobyć dodatkowe fundusze od samorządu województwa mazowieckiego, które zostaną wykorzystane na realizację projektów przynoszących korzyści mieszkańcom Płocka. Dzisiaj, razem z marszałkiem Adamem Struzikiem, zawarliśmy umowy na przeprowadzenie ośmiu działań. Łączne koszty tych przedsięwzięć wyniosą ponad 2 miliony złotych, natomiast kwota dofinansowania przekroczy 900 tysięcy złotych.

W ramach programu „Mazowsze dla zdrowia 2024” uzyskaliśmy wsparcie na dwa projekty.
– Pierwszy z nich to profilaktyczne badania gruczołu krokowego skierowane do płockich mieszkańców w wieku 40 lat i więcej. Całkowity koszt tego zadania to 127,7 tysiąca złotych, a otrzymane dofinansowanie wynosi 100 tysięcy złotych. Liczymy na to, że badanie PSA będzie możliwe do przeprowadzenia u około 365 mężczyzn.
– Drugim projektem jest profilaktyczne badanie piersi dla płockich kobiet w wieku od 30 do 44 lat. Całkowity koszt to 127 tysięcy złotych, a dofinansowanie wynosi 100 tysięcy złotych. Zakładamy, że badaniem USG obejmiemy około 635 kobiet.

W ramach programu „Mazowsze dla seniorów 2024” zdobyliśmy fundusze na organizację Parady oraz Senioriady – Płocki Miesiąc Seniorów 2024. Całkowity koszt to 50 tysięcy złotych, a uzyskane dofinansowanie to 40 tysięcy złotych.

Dzięki programowi „Mazowsze dla sportu 2024” pozyskaliśmy fundusze na przebudowę boiska „ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Płocku. Koszt całego projektu wynosi 1 230 tysięcy złotych, a dofinansowanie wyniosło 226,7 tysiąca złotych.

Program „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” umożliwił nam zdobycie funduszy na modernizację oświetlenia scenicznego w sali widowiskowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów w Płocku – etap II. Całkowity koszt to 250 tysięcy złotych, a dofinansowanie wyniosło 200 tysięcy złotych.

Za sprawą programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2024” uzyskaliśmy środki na Czyszczenie ulic na mokro na terenie Płocka w 2024 roku. Całkowity koszt to 386 tysięcy złotych, a dofinansowanie to 200 tysięcy złotych.

W ramach programu „Mazowieckie strażnice OSP – edycja 2024” uzyskaliśmy dotację na wykonanie remontu strażnicy OSP w Płocku Trzepowie. Cała suma zadania wyniosła 40 tysięcy złotych.

Program „Mazowsze dla zwierząt 2024” pozwolił nam zdobyć fundusze na projekt „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Miasto Płock”. Całkowity koszt wynosi 40 tysięcy złotych, a dofinansowanie to 20 tysięcy złotych. Projekt obejmuje kastrację około 180 samców zwierząt (psów i kotów), których właścicielem jest mieszkaniec Gminy Miasto Płock.