Starosta płocki o problemach związanych z bezpieczeństwem powodziowym: Możliwe, że nastąpi postęp

Kwestia bezpieczeństwa powodziowego w Płocku oraz całym powiecie płockim ponownie staje się przedmiotem rozmów. Zakończyło się kluczowe spotkanie z delegatami Wód Polskich, podczas którego omawiano problemy i potencjalne rozwiązania. Sylwester Ziemkiewicz, starosta płocki, po tej konferencji zapewnił, że istnieje realna szansa na to, że w sprawie bezpieczeństwa powodziowego zacznie być widoczny ruch.

W omawianym spotkaniu brały udział takie osoby jak dyrektor zlewni we Włocławku oraz dyrektor regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Głównym tematem dyskusji było coraz gorsze usytuowanie Wisły, które stanowi rosnące zagrożenie dla regionu.

Od pewnego czasu mieszkańcy powiatu płockiego alarmują, że trzeba podjąć działania w kierunku poprawy stanu Wisły. Rzeka ta wymaga regularnego pogłębiania oraz remontu wałów przeciwpowodziowych, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo.

Niemniej jednak, według autorytetów lokalnych, dopóki te kwestie nie zyskają uwagi na szczeblu ministerialnym i rządowym, problem nie zostanie rozwiązany. Apelują oni o wkładanie konkretnych środków, które pozwolą na regularne pogłębianie Wisły i tym samym ograniczenie ryzyka powodzi.