Płockie władze alarmują: potencjalne przekroczenie normy pyłu PM10 w powietrzu

Miasto Płock wydaje ostrzeżenie dotyczące możliwego przekroczenia ilości drobin PM10 w atmosferze. Lokalna administracja sugeruje, aby mieszkańcy zminimalizowali ilość wentylacji swoich domów i unikali wyjść na świeże powietrze przez dłuższy czas.

8 marca, urzędnicy z Ratusza w Płocku alarmują o potencjalnym zagrożeniu związanym z wysoką zawartością pyłu PM10 w powietrzu, która może przekroczyć średniodobowy poziom informowania – 100 μg/m3. Ten problem dotyczy nie tylko miasta Płock, lecz także innych regionów województwa mazowieckiego.

Zarząd miasta radzi ograniczyć czas spędzany na otwartej przestrzeni i minimalizować ilość wentylacji domów. Dodatkowo, zalecają oni unikać intensywnego wysiłku fizycznego na wolnym powietrzu.

Urząd Miasta Płocka apeluje do mieszkańców, aby unikali działań mogących przyczynić się do pogorszenia jakości powietrza, takich jak korzystanie ze źródeł spalania paliw stałych będących dodatkowymi lub awaryjnymi źródłami ciepła, jak na przykład palenie w kominku.

Potencjalne zagrożenie może dotyczyć następujących powiatów: legionowski, otwocki, piaseczyński, Płock, pruszkowski, Radom, Siedlce, siedlecki, Warszawa, warszawski zachodni i wołomiński.