Płocki szpital przekształca się. Szereg zmian i optymistyczne informacje dotyczące centrum radioterapii

Nie ma chyba osoby, która by podważyła fakt, że Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marcina Kacprzaka w Płocku przeszedł transformację na niespotykaną skalę w ostatnich latach. Inwestycje obejmujące remonty, przebudowy, rozbudowy, a nawet budowę zupełnie nowego centrum radioterapii, są jednymi z wielu działań podejmowanych przez tę placówkę. Od 25 lat jest ona częścią Samorządu Województwa Mazowieckiego, który w ciągu tych lat zainwestował ponad 330 mln zł na jej funkcjonowanie oraz różnorodne inwestycje.

Podczas konferencji, która odbyła się w piątek i była poświęcona planom rozwoju szpitala, głównym punktem rozmów był nowo wybudowany ośrodek radioterapii. Budynek Centrum Onkologii został oddany do użytku we wrześniu poprzedniego roku. Następnie dyrekcja placówki zaczęła proces aplikowania o odpowiednie pozwoleń, naboru personelu oraz zaopatrzenia placówki w sprzęt medyczny.

Centrum Onkologii w Płocku: Ośrodek Radioterapii

Obecnie szpital oczekuje na decyzję z Państwowej Agencji Atomistyki dotyczącą uzyskania prawa do korzystania z akceleratorów. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, Stanisław Kwiatkowski, podkreślił, że bez tego dokumentu nie moglibyśmy nic zrobić. Agencja ma od miesiąca do trzech na podjęcie decyzji. Kluczowe dla całego procesu są kontrakty Narodowego Funduszu Zdrowia. Dyrektor szpitala wyraził również optymizm co do perspektyw uzyskania tych kontraktów.

Kwiatkowski zapewnił, że mają już zatrudnioną 99% wymaganej kadry, w tym techników i fizyków atomistycznych, którzy kalibrują i dostosowują urządzenia do ich przeznaczenia, czyli leczenia pacjentów. Ważne jest też to, że cała inwestycja kosztowała dotychczas 140 mln zł i została w pełni sfinansowana przez samorząd województwa mazowieckiego.

Podczas wspomnianej konferencji uczestnicy mieli okazję bliżej poznać kierownika Centrum Onkologii, dr Jolantę Łuniewską – Bury. Przedstawiła ona m.in. jak wygląda skaner PET-CT, niezbędny do diagnostyki nowotworów. Pochwaliła też sprzęt zakupiony do placówki, nazywając go mercedesem lub produktem klasy premium.

Dr Łuniewska – Bury podkreśliła, że w ośrodku radioterapii zatrudniono sześciu specjalistów radioterapii, czterech fizyków medycznych oraz techników radioterapii. Płocki ośrodek będzie 51. tego typu placówką w Polsce. Zapowiedziała również, że Centrum Onkologii w Płocku dołączy do Krajowej Sieci Onkologicznej i będzie współpracowało z Narodowym Instytutem Onkologii.

Ośrodek radioterapii, który powstał w naszym mieście, to jedna z najważniejszych inwestycji samorządu województwa mazowieckiego, jakie zostały zrealizowane w płockim szpitalu. Nowo wybudowany budynek ma trzy kondygnacje naziemne o łącznej powierzchni użytkowej prawie 7,5 tys. m kw., znajduje się tam łącznie 325 pomieszczeń.

Płocki szpital: liczby i fakty

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marcina Kasprzaka w Płocku jest najważniejszą placówką medyczną w północno-zachodnim Mazowszu i jednym z największych wielospecjalistycznych ośrodków medycznych na terenie województwa mazowieckiego. Obejmuje swoim zasięgiem miasto Płock oraz powiaty płocki, sierpecki i gostyniński. Szpital posiada 23 oddziały, poradnię lekarza POZ oraz pielęgniarki POZ, a także 31 poradni specjalistycznych. Na dzień 31 grudnia 2023 r. placówka dysponowała 716 łóżkami, a liczba osób hospitalizowanych w tamtym roku wyniosła ponad 30 tys.

Marszałek Adam Struzik podkreślił, że wsparcie służby zdrowia i poprawa jakości leczenia mieszkańców jest jednym z priorytetów samorządu Mazowsza. Dodał, że do tej pory przekazali na ten cel kwotę ponad 330 mln zł, co umożliwiło rozbudowę i modernizację szeregu oddziałów oraz zakup nowoczesnego wyposażenia dla poszczególnych oddziałów, karetek, czy szkolenia personelu medycznego. Wśród największych inwestycji jest zbudowany ośrodek radioterapii. Przystąpiło się także do remontu 7. piętra budynku głównego, na którym ulokowany jest II Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddział Chirurgii Dziecięcej. W 2024 r. samorząd województwa zabezpieczył na wsparcie płockiego szpitala ponad 26 mln zł.

Nowe projekty i rozwój obszarów leczenia

W najbliższych latach Wojewódzki Szpital Zespolony planuje budowę nowego pawilonu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz nowego bloku operacyjnego i sal pooperacyjnych. Planowane jest także przeprowadzenie remontu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, który jest jednym z najbardziej obciążonych oddziałów tego typu w północnym Mazowszu.

Zarząd szpitala zamierza również dalej rozwijać procedury kardiologiczne, neurologiczne i perinatalne. W dziedzinie usług kardiologicznych wprowadzone zostaną najnowsze techniki leczenia arytmii, natomiast Oddział Neurologiczny poszerzy swoją ofertę o dodatkowe usługi dla pacjentów po udarze lub z tętniakiem mózgu.

Szpital skupia się na kobietach

Placówka w Płocku stawia na jakość opieki nad kobietami. Dołączyła do szeregów szpitali, które oferują nie tylko farmakologiczne metody leczenia bólu porodowego, ale także możliwość porodu w wodzie. Ta popularna metoda łagodzenia bólu nie była do tej pory dostępna dla pacjentek w Płocku. Z myślą o kobietach wprowadzono również cytologię płynną, czyli światowy standard badań diagnostycznych wykrywających genotypy HPV.