Zakłócenia w ruchu drogowym na ulicy Otolińskiej zaplanowane na dłużej

Przejazd kolejowy przy ulicy Otolińskiej w Płocku, który miał zostać otwarty w poniedziałek o 4.00, nie został jeszcze ukończony i pozostaje zamknięty dla wszystkich użytkowników drogi. Okazało się, że prace przy tym przejeździe były bardziej skomplikowane niż początkowo przewidywano.

Niezaplanowane problemy wpłynęły na harmonogram prac, a efektem jest przedłużenie czasu, przez który przejazd musi pozostać niedostępny dla ruchu. Najpierw działania miały objąć tylko weekend, lecz z powodu powiększonego zakresu prac, nie udało się wywiązać z tego założenia.

Konrad Kozłowski z Referatu Informacji Miejskiej urzędu miasta poinformował o konieczności wykonania dodatkowych napraw związanych z awarią na przejeździe. Z tego względu konieczne jest przedłużenie okresu zamknięcia na ulicy Otolińskiej. Ostateczny termin otwarcia przejazdu zostanie ustalony najpóźniej do 19 marca 2024 roku.

Wobec braku określonej daty ponownego otwarcia przejazdu, kierowcy muszą nastawić się na dłuższy czas korzystania z alternatywnych tras. Obecnie zalecane są objazdy przez ulice Targową, Pasternakiewicza oraz Graniczną.

Warto wspomnieć, że pierwotne plany przewidywały zamknięcie przejazdu również w najbliższy weekend, od 22 do 25 marca. Te informacje należy teraz uwzględnić w planowaniu swojej trasy.