Realizacja kluczowych projektów dla poprawy jakości wody pitnej w Płocku

Przez wiele lat, Wodociągi Płockie i lokalna administracja publiczna, ściśle współpracują w celu wykonania dwóch ważnych przedsięwzięć: działania na rzecz separacji kanalizacji ogólnospławnej oraz zapewnienia mieszkańcom wysokiej jakości wody do picia. Przed nimi kolejne ambitne zadanie.

Prezydent Płocka, Andrzej Nowakowski, podkreśla, że inwestycje w infrastrukturę wodociągową są kluczowe dla zapewnienia mieszkańcom dostępu do czystej i bezpiecznej wody pitnej. Na ten cel przeznaczono setki milionów złotych, co przekłada się na doskonałe warunki dla lokalnej społeczności, umożliwiające picie „Płocczanki” prosto z kranu. Dodatkowo, nadrzędnym celem jest też ochrona środowiska naturalnego poprzez efektywne zarządzanie zasobami i energią.

Od 2017 roku trwa realizacja projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Płocka”, który składa się z kilku etapów. Początkowo skupiono się na przebudowie stacji uzdatniania wody „Góry”, co miało duże znaczenie dla mieszkańców lewobrzeżnej części Płocka. Dzięki temu mogą oni cieszyć się stałym dostępem do czystej wody. Następnie przeprowadzono modernizację ujęcia powierzchniowego wody z Wisły i wybudowano nowe rurociągi transportujące ją z Grabówki do stacji przy ulicy Górnej. W tym czasie zrealizowano również budowę trzech nowych studni głębinowych w Borowiczkach Pieńkach, Górach i przy ulicy Górnej. Koszt tych prac wyniósł 34 miliony złotych.

Andrzej Wiśniewski, Prezes Wodociągów Płockich, zapewnia, że kulminacyjnym punktem programu będzie budowa nowej stacji uzdatniania wody przy ulicy Górnej. Po wieloletnich badaniach różnych możliwości, zdecydowano o budowie całkiem nowej stacji, jako że remont instalacji sprzed 30 lat okazałby się kosztowny i nie zapewniałby takiego stopnia elastyczności jak nowa konstrukcja. Nowo wybudowana stacja będzie wyposażona w najnowsze filtry i innowacyjne rozwiązania umożliwiające elastyczność produkcji. Prace nad przebudową obiektu planowane są na lata 2025 – 2028, a stara stacja ma działać równolegle, zapewniając ciągłość dostaw wody.

Projekt nowej stacji uzdatniania wody jest już gotowy, dzięki czemu znane są szacunkowe koszty jej budowy, wynoszące 240 milionów złotych. Jak deklaruje prezydent Andrzej Nowakowski, wysiłki będą podejmowane w celu uzyskania funduszy zewnętrznych, takich jak unijne. Mając na uwadze skuteczność miasta w zdobywaniu takich środków w przeszłości, prezydent jest optymistycznie nastawiony co do realizacji tego zadania.