Umowy na realizację dwóch nowych projektów drogowych w powiecie płockim zostały podpisane

W powiecie płockim będą realizowane dwie kolejne inwestycje drogowe. Umowy na ich wykonanie zostały podpisane, a prace będą miały miejsce na lewym brzegu Wisły. Dokumenty związane z tymi inwestycjami zostały podpisane przez Sylwestra Ziemkiewicza, Starostę Płockiego, w czwartek 7 marca. Inwestycje skupią się na modernizacji dróg w gminach Łąck i Gąbin.

Zakres prac obejmuje dwa odcinki dróg, na których już wcześniej prowadzone były prace remontowe. Dotyczą one tras Szczawin Kościelny – Smolenta – Korzeń oraz Gąbin – Lipińskie. Jak zapewniają urzędnicy starostwa, celem tych inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu jazdy dla lokalnych mieszkańców.

Prace związane z modernizacją drogi powiatowej nr 1451W Szczawin Kościelny – Smolenta – Korzeń są prowadzone etapami i finansowane ze środków zewnętrznych pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład, Budżetu Województwa Mazowieckiego oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ostatni odcinek tej drogi do remontu ma długość 0,924 km. Całościowa wartość tego projektu wynosi ponad pół miliona złotych, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowi prawie 550 tysięcy złotych. Zakończenie prac na tej trasie zaplanowane jest na 7 września.

Prace na drodze powiatowej nr 2987W Gąbin – Lipińskie są kontynuacją wcześniej rozpoczętych działań. Tym razem planowany jest remont 0,5-kilometrowego odcinka tej drogi. Koszt tych prac wyniesie ponad 197 tysięcy złotych. Prace mają zakończyć się do 7 lipca.

Sylwester Ziemkiewicz, starosta płocki, podziękował Marcinowi Błaszczykowi, dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku, oraz jego zespołowi za koordynowanie inwestycji. Skierował również życzenia sprawnego wykonania zadań dla wykonawcy tych inwestycji, firmie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A w Gostyninie.