Ciągłe utrudnienia i zatory na płockim skrzyżowaniu – kiedy zakończy się renowacja?

Zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni warstwy ścieralnej jezdni, wykonanie pasów zabezpieczających pobocza z brukowanych materiałów oraz stworzenie dodatkowej strefy bezpieczeństwa wokół wyspy centralnej ronda. W dalszej kolejności planowane jest także uaktualnienie oznakowania U-3a na bardziej widoczne, wyposażone w znaki aktywne.

Kozłowski wyjaśnił również, że koszty renowacji pokrywa firma transportowa, która realizowała przewozy ponadgabarytowe na budowę Olefin III. Prace są realizowane na podstawie umowy między firmą transportową a Miejskim Zarządem Dróg w Płocku. Niestety, koniec remontu nie jest bliski. Przewidywane zakończenie prac, w szczególności tych budowlanych, planowane jest na połowę maja 2024 roku.