Płock wkracza w proces tworzenia planu ogólnego miasta w obliczu ryzyka utraty funduszy z KPO

Teraz Płock rozpoczyna pracę nad tzw. planem ogólnym miasta. Jest to gigantyczne zadanie, a czasu na jego realizację jest niewiele, ponieważ samorząd musi uchwalić taki dokument do końca 2025 roku. Chociaż wydaje się, że to odległy termin, to jednak dokument ten wymaga ogromnej ilości pracy. Każdy obywatel ma prawo zgłaszać swoje uwagi do planu ogólnego – termin na takie działanie upływa 28 czerwca.

Krajowy Plan Odbudowy nakłada na gminy obowiązek przygotowania tzw. planów ogólnych. To innowacyjny rodzaj dokumentu planistycznego, który obejmuje całe miasto, z wyjątkiem obszarów zamkniętych. Polska zobowiązała się do sporządzenia i uchwalenia takich planów przez gminy do 1 stycznia 2026 roku.

Co to jest ten plan ogólny?

Zamienia on dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. To dokument, który będzie sterować rozwojem miasta w najbliższych latach. Wskazywać będzie obszary miasta przeznaczone na osiedla mieszkalne, drogi, tereny produkcyjne i usługowe czy zieleń, określając jednocześnie tereny, które zostaną wyłączone z możliwości zabudowy, w celu ograniczenia „rozprzestrzeniania się” miast – tłumaczą w ratuszu. Plan ogólny nie zastępuje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ale stanowi podstawę do ich sporządzania i wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Na realizację planu ogólnego Płock otrzymał 439 tys. złotych. Miasto jednak musi się pospieszyć, ponieważ jeśli nie przyjmie planu w założonym terminie, straci te środki finansowe. Określono, że Płock powinien sporządzić plan ogólny dla obszaru o powierzchni 8 804 hektarów.

Zasady dotyczące zgłaszania uwag do planu ogólnego są jasne – mogą to zrobić wszyscy płocczanie, osoby prywatne oraz firmy.

Ratusz podkreśla, że wnioski muszą być składane za pomocą specjalnie do tego stworzonego formularza dotyczącego aktu planowania przestrzennego. Wnioskodawca musi podać swoje imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres zamieszkania lub siedzibę firmy i dane kontaktowe. Musi również określić, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Brak tych danych będzie skutkował pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.