Zalety miejskich łąk kwietnych – kolejna powstała w Płocku dzięki ORLENOWI

W coraz to większej liczbie miast staja się one nieodzownym elementem krajobrazu – mowa o miejskich łąkach kwietnych. W Płocku z inicjatywy pracowników ORLENU niedawno zasiano kolejną. Akcji towarzyszyły warsztaty prowadzone przez Fundację KWIETNA, która uświadamiała znaczenie i korzyści płynące z posiadania takich łąk w przestrzeni miejskiej.

Akcja zasiewu łąki odbyła się we wtorek, 7 maja. Znajdujące się przy Rondzie Nafciarzy miejsce zgromadziło wielu chętnych wolontariuszy, wśród których znaleźli się pracownicy ORLENU. Ich zadaniem było stworzenie kolorowej łąki kwietnej, która będzie cieszyć oczy mieszkańców.

Miejska łąka kwietna nie jest tylko estetycznym dodatkiem do krajobrazu miasta. Ma ona wiele korzyści i pełni ważne role ekosystemowe. Po pierwsze, działa jak naturalny bufor wodny, co jest kluczowe w procesie biofiltracji. W taki sposób łąka przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Dodatkowo, taka łąka jest miejscem, gdzie może rozwinąć się bogata bioróżnorodność. Możemy tu spotkać do 300 różnych gatunków zwierząt, w tym płazy, gady i ssaki. Posiada to kluczowe znaczenie dla lokalnej fauny, w tym ptactwa, które może znaleźć tu schronienie i źródło pokarmu.

Przed zasianiem łąki, teren poddano dokładnym badaniom. Dzięki nim można było dobrać odpowiednie nasiona, które pozwolą na stworzenie optymalnego środowiska dla lokalnej fauny. Jak podkreśla dyrektor Biura Ochrony Środowiska ORLEN, prawidłowo zasiana łąka kwietna nie tylko niweluje tzw. wyspy termiczne w mieście, ale również zapobiega dostawaniu się pyłów do atmosfery. Ma to kluczowe znaczenie dla osób cierpiących na alergie i pomaga w walce ze szkodliwym smogiem.