Konsultacje z mieszkańcami dotyczące budowy ekspresowej drogi S10 między Płockiem a Warszawą

Decyzja o finalnym przebiegu trasy ekspresowej S10, łączącej Płock i Warszawę, wciąż nie została podjęta. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ma do rozważenia trzy opcje, które pragnie przedyskutować z mieszkańcami Płocka oraz okolicznych osiedli leżących na potencjalnej trasie.

Postęp prac przy gotowaniu ekspresówki S10 jest faktem, choć dla niektórych mieszkańców Płocka ich dynamika nie jest zadowalająca. Planowana droga jest częścią większego projektu połączenia Szczecina z obwodnicą Warszawy. Jednak czy Płock skorzysta na tej inwestycji? Nadal to pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Od roku rozważane są trzy różne możliwości przeprowadzenia trasy. Przedstawiciele władz Płocka opowiadają się za opcją przebiegu najbliżej północnej granicy miasta, co oznacza oddalenie drogi od centrum miasta o kilka kilometrów. Dodatkowo, proponowana jest rozbudowa drogi krajowej numer 60, będącej głównym połączeniem Płocka z planowaną ekspresówką. I tutaj również mamy do wyboru trzy różne warianty.

Jednak jaką trasę ostatecznie wybrać? GDDKiA pragnie omówić tę kwestię z bezpośrednio zainteresowanymi – mieszkańcami Płocka oraz gmin leżących wzdłuż potencjalnej trasy. Sprawa dotyczy przede wszystkim gmin: Brudzeń Duży, Staroźreby, Bulkowo. W zależności od wybranego wariantu może dotyczyć także Starej Białej, Bielska i Radzanowa. Konsultacje planowane są na 21 maja o godz. 16:00 w Orlen Arenie dla mieszkańców Płocka oraz na 22 maja o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej w Bielsku dla mieszkańców gmin Bielsk, Stara Biała i Radzanowo.

GDDKiA podkreśla, że spotkania te są okazją dla uczestników do wyrażenia swoich uwag i podjęcia dyskusji na temat proponowanych rozwiązań. Rezultatem tego procesu będzie szczegółowa analiza zebranych opinii i uwzględnienie propozycji, które są racjonalne i możliwe do wprowadzenia w życie, po uzgodnieniu z Zamawiającym.

GDDKiA przypomina również, że projekt ten jest Inwestycją Towarzyszącą w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2021 r.

Kiedy możemy oczekiwać rozpoczęcia budowy? Optymistyczne przewidywania mówią, że nie nastąpi to wcześniej niż po roku 2030.