Stale wzrastający problem dzikich zwierząt przenikających do osiedli pod Płockiem – specjalny komunikat dla mieszkańców

Obserwuje się coraz częstsze pojawianie się dzikiej fauny nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie terenów wiejskich czy miejskich, ale także wśród zabudowań osiedlowych. Takie zjawisko może stanowić realne zagrożenie dla ludzi oraz ich mienia. Szczególne niebezpieczeństwo wynika z faktu, iż takie zwierzęta mogą być nosicielami wielu chorób, w tym również potencjalnie śmiertelnej – wścieklizny. Wśród tych nieproszonych gości znajdują się między innymi kuny czy tchórze. W ostatnim czasie, pod Płockiem nasilił się problem z lisami.

Urząd Gminy Słupno na terenie powiatu płockiego wydał oficjalny komunikat dotyczący tej kwestii. Urzędnicy informują, że otrzymali zgłoszenia od mieszkańców dotyczące pojawiania się lisów wraz z młodymi na terenie gminy. Mieszkający tam rolnicy, posiadający drób domowy, zostali wezwani do zabezpieczenia swoich zwierząt przed ewentualnymi atakami ze strony dzikich zwierząt.

W komunikacie urzędnicy zamieścili również kilka istotnych zaleceń dla mieszkańców. Zwracają uwagę, aby nie podchodzić do dzikich zwierząt, nie dokarmiać ich oraz nie próbować ich spłoszyć – takie informacje przekazali pracownicy Urzędu Gminy Słupno.