Płockie szkoły średnie: uczniowie zmierzą się z ograniczoną liczbą miejsc w klasach

W mieście Płock, 57 uczniów aspiruje do zajęcia jednego z 26 dostępnych miejsc w niektórych szkołach. Taka sytuacja jest rzeczywistością, z którą będziemy musieli się zmierzyć 19 lipca, dnia, kiedy młodzi ludzie dowiedzą się, gdzie będą kontynuować swoją edukacyjną ścieżkę. Z powodu redukcji liczby klas w niektórych szkołach średnich, liczba kandydatów znacznie przekracza liczbę dostępnych miejsc.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych jest już w toku i ostateczne decyzje zostaną podjęte 19 lipca. Niektóre szkoły w Płocku borykają się z problemem niedostatecznej liczby miejsc dla nowych uczniów. Ta sytuacja wynika częściowo z reformy edukacji, która przewidywała likwidację gimnazjów. W tamtym czasie szkoły ponadpodstawowe były przepełnione i niektórzy uczniowie, pomimo dobrych wyników, nie dostali się do szkoły wybranej jako pierwsza. Wtedy stworzono dodatkowe miejsca. Teraz jednak wiele szkół zdecydowało się na redukcję liczby klas, mimo że jest wielu chętnych.

III Liceum Ogólnokształcące jest jednym z tych, które przyciągają największą liczbę kandydatów. W przyszłym roku szkolnym będzie tam tylko 3 klasy pierwsze. Do jednej z nich – z polskim, angielskim i innym przedmiotem dodatkowym – zgłosiło się 57 uczniów, podczas gdy planowana liczba miejsc wynosi tylko 26. Podobna sytuacja dotyczy innych klas, takich jak biologiczno-chemiczna lub matematyczna, gdzie liczba kandydatów również przekracza liczbę dostępnych miejsc. V Liceum Ogólnokształcące i „Jagiellonka” również cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a liczba kandydatów znacznie przewyższa ilość miejsc.

Ale dlaczego szkoły decydują się na redukcję klas? Agnieszka Harabasz, dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Płocka, wyjaśnia: „To jest głównie spowodowane przejściem na system, który kilka lat temu zaczął przyjmować sześciolatków i siedmiolatków do szkół. Mieliśmy wtedy półtora rocznika, które rozpoczęło edukację. Teraz została tylko połowa”.

Urząd Miasta Płocka stara się rozszerzyć ofertę szkół zawodowych, aby zapewnić szerokość wyboru dla uczniów zdecydowanych na kształcenie branżowe. Mimo to, największym zainteresowaniem cieszą się licea, zwłaszcza te o wysokiej zdawalności matur i średnich wynikach z poszczególnych przedmiotów. To właśnie tam liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc.

Ale czy istnieje możliwość zwiększenia liczby miejsc w klasach? „W okresie od 3 do 10 lipca, kiedy uczniowie mogą zmienić swoje preferencje dotyczące przyszłej szkoły po otrzymaniu wyników egzaminu ósmoklasisty, szkoły mogą dostosować swoją ofertę do liczby chętnych. Liczba miejsc jest orientacyjna i w przypadku szkół podległych Urzędowi Miasta Płocka, prawdopodobnie będzie możliwość jej zwiększenia” – odpowiada Agnieszka Harabasz.

Więc kandydaci mogą mieć nadzieję na dodatkowe miejsca lub mają możliwość zmienić wybór szkoły w określonym czasie.