Planowany remont niewielkiego odcinka ulicy Kolejowej w Płocku

Nadchodzi czas ukończenia przebudowy ulicy Kolejowej w Płocku. Miejski Zarząd Dróg ma na celu zakończenie prac, które były zaplanowane na kilka etapów. W tej chwili na liście zadań pozostaje jedynie nieduży fragment ulicy.

Prace nad rozbudową ulicy Kolejowej rozpoczęto kilka lat temu, skupiając się głównie na części bliżej centrum miasta. Prace nie ograniczyły się jednak tylko do wymiany nawierzchni, ale również do dodatków takich jak rondo turbinowe. Niestety te zmiany były dużym wyzwaniem dla kierowców podróżujących w kierunku miast Gostynina i Włocławka.

Po upływie 3 lat, Miejski Zarząd Dróg zamierza wrócić do projektu i zakończyć przebudowę ulicy Kolejowej. Parę dni temu ogłoszony został przetarg na modernizację krótkiego, około 350-metrowego fragmentu ulicy, znajdującego się za skrzyżowaniem z ulicą Spokojną.

Zgodnie z dokumentami przetargowymi, wykonawca jest zobligowany do prowadzenia prac w taki sposób, który nie będzie zakłócał funkcjonowania terenów przyległych do inwestycji. Dodatkowo, ma zapewnić przejezdność ulic i dostęp do posesji podczas trwania robót, z osobliwym uwzględnieniem służb komunalnych.

Jeśli uda się odnaleźć odpowiedniego wykonawcę, będzie on miał 60 dni na ukończenie inwestycji. Miejski Zarząd Dróg oczekuje ofert do 17 lipca.